Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

[QUY TRÌNH THI CÔNG NỘI THẤT]
 • 01
  Khảo sát

  Khảo sát hiện trạng, đề xuất vật liệu để thi công giống với thiết kế nhất, và phù hợp ngân sách của khách hàng.

 • 02
  Báo giá

  Báo giá chi tiết được gửi trong vòng 3 ngày. Hợp đồng được lập khi ngay khách hàng đồng ý báo giá.

 • 03
  Duyệt mẫu & thi công

  Khách hàng duyệt mẫu mã, chủng loại, quy cách, màu sắc của vật liệu/đồ dùng trước khi đi vào thi công lắp đặt.

 • 04
  Bàn giao

  Hai bên nghiệm thu và bàn giao hoàn thiện.