Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THIẾT KẾ:
DanaConcept
Khách hàng:
Navikah
Địa điểm:
Pnong Penh - Campudia
Hạn mục:
Cải tạo kiến trúc nội thất - cảnh quan
Năm:
2023
Phong cách:
Địa Trung Hải